Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB

Jesper Windh tillträder rollen som affärschef säkerhet på Confidence från och med den 1 november 2018. Jesper kommer närmast från Siemens där han under 5 år arbetat som account manager med ett totalansvar för större kunder. Läs mer

Under hösten har en rad förändringar skett i Confidence organisation. En hel del nya medarbetare har rekryterats, samt i viss mån har även organisationens struktur förändrats. Confidence gör detta för att ytterligare stärka bolagets position som en ledande leverantör av säkerhet. Läs mer

Vi fortsätter stenhårt att förstärka organisationen, både i Stockholm och i Göteborg. Vi ser en ökad efterfrågan på bolagets tjänster och därför är det extra kul att vi under april har möjlighet att välkomna dessa två skarpa medarbetare. Tidigare under mars, välkomnades fyra nya medarbetare och nu ytterligare två service- och säkerhetstekniker som tillför både spetskunskap och lång erfarenhet till utförandeorganisationen. Läs mer

Under februari och mars välkomnade Confidence ytterligare fyra kompetenta medarbetare till företaget. Mot bakgrund av bolagets ökade affärsvolymer är det positiva resultatet av satsning på nyrekrytering av teknisk personal mycket glädjande. Även ekonomienheten har i syfte att bibehålla en fortsatt hög effektivitet under volymökningen fått en viktig resursförstärkning. Läs mer

Confidence har rekryterat tre mycket erfarna specialister till bolagets eftermarknads- och projektteam. Rekryteringarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet. Läs mer