Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 28,6 (34,4) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,9 (0,1) MSEK. Koncernens resultat före skatt uppgår till -5,2 (-0,1) MSEK och för perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -6,1 (4,3) MSEK. Läs mer

Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 27,6 (26,9) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,3 (0,1) MSEK. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till -4,5 (1,4) MSEK. Det försämrade resultatet beror huvudsakligen på kostnader för avgångsvederlag till tidigare VD, att jämförelseperioden innehåller en skatteintäkt om 1,5 MSEK samt försämrade marginaler inom koncernens båda affärsområden. För perioden redovisas ett kassaflöde från den löpande verksamheten om -0,1 (5,8) MSEK. Läs mer

Koncernens intäkter för det andra kvartalet 2017 uppgick till 35,4 (32.0) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,0 (0,8) MSEK samt (EBITDA) 0,5 (1,4) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 2,4 (-1,4) MSEK. Läs mer

Koncernens intäkter för det första kvartalet 2017 uppgick till 32,9 (29,6) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-0,3) MSEK samt EBITDA 0,6 (0,2) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -4,9 (-2,4) MSEK. Läs mer

Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 34,4 (32,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (0,6) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat före skatt uppgår till -0,1 (0,4) MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 4,3 (0,2) MSEK. Läs mer

Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 26,9 (24,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-1,4) MSEK samt (EBITDA) 0,6 (-0,9) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till 1,4 MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 5,8 (-3,8) MSEK. Läs mer